Showing 1–12 of 30 results

Mead หรือ หมีด จริงๆแล้วมันไม่ใช่เบียร์ แต่มันเกิดมาจากกระบวนการหมักเหมือนเบียร์ มีสารตั้งต้นเป็นน้ำผึ้ง จะทำให้มีกลิ่นเอกลักษณ์ที่เป็นน้ำผึ้ง และมีกลิ่นหมักๆดองๆเล็กน้อย เป็นเครื่องดื่มที่สามารถดัดแปลงหรือใส่ลูกเล่นได้เยอะแยะมากมาย ปัจจุบันมีนักต้มเบียร์ในเมืองไทยหลายคน ชอบทำ Mead อยู่พอสมควร

5 left in stock!
4 left in stock!
16 left in stock!
17 left in stock!
Only 3 left in stock!
8 left in stock!
29 left in stock!
7 left in stock!
Out of stock
Out of stock